• Wil je dit schooljaar meer met techniekonderwijs doen? Er zijn diverse websites en events die hierbij van pas kunnen komen. Check bijvoorbeeld techniekpact.nl.

  • De Stichting Platform Bètatechniek (PBT) organiseert op 30 mei een inspiratiebijeenkomst voor innovatieve scholen om vooral innovatief te blijven en voorop te blijven lopen....

  • Aan de slag met wetenschap en techniek op uw scholen? Misschien is TechniekTalent.nu iets voor u. Dit samenwerkingsverband van technische sectoren biedt onder meer gastlessen en bedrijfsbezoeken aan om scholen te ondersteunen en leerlingen te enthousiasmeren voor techniek. Scholen kunnen ook meedingen naar een prijs.

  • Op het schoolplein van basisschool Op de groene Alm in Utrecht kunnen leerlingen dijken bouwen en kanalen graven. En dat is nog maar een van de voorbeelden waarmee de school ontdekkend leren bij leerlingen wil stimuleren. Een portret.

  • Zowel tijdens als na schooltijd kunnen de leerlingen van de St Vitusschool in Winschoten aan de slag met wetenschap en technologie. Zowel om in te spelen op de maatschappelijke vraag naar meer technici maar vooral omdat de leerlingen er enthousiast van werden. Een portret van de school uit het boek Voorbeeldscholen, Voorlopers op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie

  • Om kinderen voor te bereiden op een maatschappij die door technologische vernieuwingen continu en razendsnel verandert, is het belangrijk om hen op vroege leeftijd in aanraking te laten komen met wetenschap en technologie (W&T). Daarom gaat André Kuipers met de Techniekpact Collegetour door het land om basisschoolleerlingen te laten zien hoe leuk én inspirerend W&T is.

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder