• Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur bij Saxion Hogescholen, en Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad spraken elkaar over Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs. ,,In het basisonderwijs kennen we geen vakken. Dit biedt een goede kans om W&T te integreren in plaats van dat je het een separate status geeft. W&T komt er dus niet bij, in een toch al druk jaarprogramma voor leraren.''

  • De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie, natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek dat in schooljaar 2015/2016 onder verantwoordelijkheid van de inspectie is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. De inspectie heeft het onderzoek op 31 mei gepresenteerd.

  • Het wegwerken van achterstanden van studenten kost mbo-scholen veel te veel tijd. Er zou daarom meer geïnvesteerd moeten worden in het basisonderwijs, zodat daar meer aandacht besteed kan worden aan onder andere technologische vaardigheden. Dat laat MBO Raad-voorzitter Ton Heerts vandaag weten in het Algemeen Dagblad.

  • De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de voortgang van het Techniekpact. Onderwijsorganisaties, overheid en bedrijven spraken daarin af dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en techniek aanbieden. Om deze doelstelling te halen, moeten alle zeilen worden bijgezet. Dat stellen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact.

  • BureauQ onderzoekt namens het Techniekpact de behoefte onder scholen aan één digitaal loket voor al het wetenschaps- en techniekonderwijs. Wat verwacht u van een dergelijke online leeromgeving? Laat het weten via de vragenlijst.

  • Het onderwijs laten inspelen op de nieuwsgierigheid van kinderen en onderzoekend en ontdekkend leren mogelijk maken. Dat is een belangrijke sleutel bij het goed voorbereiden van kinderen op hun toekomst. Dat is de boodschap van Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op de jaarconferentie Nationaal Techniekpact 2020 die maandag werd gehouden.

  • Van 20 tot en met 23 mei 2014 vindt het derde Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media plaats in EYE, het filmmuseum in Amsterdam. Het congres bedient de gehele onderwijskolom van...

  • Heeft u hem al gezien? De nieuwe website van het Techniekpact. Met voorbeelden, nieuwsberichten en informatie over activiteiten in de landsdelen willen alle betrokkenen u een nog beter beeld geven van de uitvoering van het pact.

  • Onderwijs, bedrijfsleven en werknemers hebben afgesproken dat ze meer gaan samenwerken om het tekort aan goed opgeleide technici te beperken. Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad ondertekende namens het primair onderwijs het Nationaal Techniekpact 2020 dat hieraan moet bijdragen.

  • Met behulp van wetenschap en technologie kunnen scholen de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen verder stimuleren. Dat adviseert de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs op 13 mei 2013 aan de PO-Raad en Platform Bèta Techniek.

Pagina's