• Schoolbestuurders moeten voortaan benoemd worden op basis van een openbaar profiel en de positie van de medezeggenschap moet sterker worden. Dat is de kern van het wetsvoorstel 'Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen' die Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.