• In de nieuwe WOPO regeling in het bijzonder primair onderwijs kan een recht op een extra aansluitende uitkering ontstaan wanneer je 10 jaar of minder verwijderd bent van de AOW-leeftijd. Hoe weet je dat? Die leeftijd gaat immers omhoog?

    Als de AOW-leeftijd van de werknemer ten tijde van het arbeidsurenverlies uit zijn dienstbetrekking als werknemer nog niet bekend is, wordt voor de beoordeling hoeveel jaren hij van zijn AOW-leeftijd verwijderd is, uitgegaan van de op dat moment hoogste ingangsleeftijd in de AOW (artikel 7a lid 2 WOPO bijzonder onderwijs).

    Die hoogste leeftijd was 67 en wordt vanaf 1 januari 2017: 67 en drie maanden.

  • In het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 is opgenomen dat wanneer werkgevers en werknemers uiterlijk op 1 juli 2016 in een vaststellingsovereenkomst afspreken dat ontslag plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016, de huidige (onaangepaste) WOPO van kracht zou zijn. Nader overleg tussen cao-partners heeft geleid tot twee aanvullingen op deze afspraak, waaronder verlenging van de termijn tot 8 juli.