• De PO-Raad heeft afspraken kunnen maken die scholen tijdelijk enige ruimte geven in de vervangingsproblematiek door de Wet werk en zekerheid (Wwz). In de maanden januari, februari en maart (wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is) van 2017 en 2018 tellen tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet mee voor de ketenregeling. De PO-Raad is blij dat hiermee erkend wordt dat er binnen het PO een probleem is met vervanging als de WWZ onverkort wordt toegepast.

  • Uitgummen en opnieuw beginnen. Dat is volgens onder andere D66 en VVD de opdracht aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wat betreft de Wet werk en zekerheid (Wwz). Verschillende partijen drongen er gisteren in de Kamer bij hem op aan om het onderzoek van de PO-Raad serieus te nemen. Zij betwijfelen of het de verkenner zal lukken binnen het wettelijk kader een oplossing te vinden voor de vervangingsproblemen in het po. 

  • De Wet werk en zekerheid (Wwz) brengt het primair onderwijs in grote problemen. Scholen hebben door de wet meer moeite zieke leraren te vervangen en zijn soms zelfs genoodzaakt klassen naar huis te sturen. Bovendien is vervangen duurder geworden. Leraren, leerlingen en ouders zijn de dupe. Dat blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek onder schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad.

  • Medewerkers op openbare en bijzondere scholen krijgen dezelfde rechtspositie. Leraren op openbare scholen vallen daardoor straks niet langer onder het ambtenarenrecht maar eveneens onder het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek. Amtenarencentrales verloren het kort geding dat ze hiertegen hadden aangespannen.

  • Basisscholen hebben door de Wet werk en zekerheid (Wwz) steeds meer moeite met het vinden van invalleerkrachten. Daarover berichtten onder meer de Telegraaf en Nieuwsuur afgelopen dagen.

  • Diverse (lokale) media berichtten afgelopen week over scholen die moeite hebben met het omgaan met de gevolgen van de Wet werk en zekerheid, die per 1 juli is ingegaan.

  • De PO-Raad was de afgelopen week in de media met een reactie op de Staat van het Onderwijs, de eerste Buitenlesdag en de Wwz.

  • Door de beperkingen van de Wet werk en zekerheid is het voor het primair onderwijs niet mogelijk om vervangers aan te kunnen trekken wanneer het nodig is. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, maandag op Radio 1. Zij roept minister Asscher (Sociale Zaken) daarom op de wet te verruimen voor de sector. Ook diverse andere media besteedden aandacht aan deze boodschap.

  • Minister Lodewijk Asscher vindt dat sociale partners in het primair onderwijs aan de cao-tafel problemen met de Wet werk en zekerheid moeten oplossen, zo bleek uit een debat hierover in de Tweede Kamer. Wel wil hij een verkenner langs de tafel sturen die kan helpen bínnen de wet oplossingen te vinden. De Kamer vindt dat Asscher zelf actiever daaraan moet meewerken en waar nodig snel de wet moet aanpassen.

  • Vooruitlopend op het debat over de Wet werk en zekerheid (Wwz) in de Tweede Kamer volgende week, heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) toegezegd dat hij bereid is de wet aan te passen als sectoren met concrete plannen komen. De PO-Raad juicht dit toe en heeft hier ook voorstellen voor. Zij vraagt al langere tijd aandacht voor het feit dat de Wwz geen enkele rekening houdt met de specifieke situatie van het primair onderwijs. Zo leidt de Wwz onder meer tot problemen bij vervanging van zieke leraren.

Pagina's