• De meeste scholen die van de Inspectie het predicaat 'zeer zwak' krijgen, scoren onvoldoende op leeropbrengsten van hun leerlingen. Verder schort het op bijna alle zeer zwakke scholen aan planmatige zorg. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat de PO-Raad liet uitvoeren onder ruim vijftig basisscholen die van de Inspectie het oordeel 'zeer zwak' hadden gekregen.

  • In oktober 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende...

  • In oktober 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor scholen die het risico lopen (zeer) zwak te worden. Met de bijeenkomsten ondersteunt de PO-Raad deze scholen bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

  • Het aantal (zeer) zwakke basisscholen is verder gedaald. Voldeed in 2010 93 procent van de scholen aan de minimumeisen, in schooljaar 2012/2013 ging het om 97,8 procent. In het speciaal basisonderwijs voldeed dat schooljaar 96,6 procent aan de norm. In 2009 was dat nog 84,8 procent, zo blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs.

  • In maart 2014 organiseert het project Goed worden en goed blijven van de PO-Raad drie bijeenkomsten voor risicoscholen. Een risicoschool is een school die één of twee jaar onvoldoende...

  • De Tweede Kamer buigt zich over het wetsvoorstel dat zeer zwakke scholen een jaar de tijd geeft zich te verbeteren. De Kamer kreeg het voorstel onlangs toegestuurd van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • In de nieuwe uitgave ‘Werken aan kwaliteit – Portretten van bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers’ van de PO-Raad zijn de verhalen te lezen van kwaliteitszorgmedewerkers door het hele land. Zij vertellen hoe zij zich inzetten om de kwaliteit van hun school goed te houden en te verbeteren. De verhalen zijn een bron van inspiratie voor alle schoolbesturen.

  • De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot effect gehad. De kwaliteit van scholen is flink verbeterd. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een (zeer) zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2011/2012 dat de Inspectie van het Onderwijs op 24 april presenteert.

  • Scholen die niet goed presteren en als ‘zeer zwak’ worden betiteld krijgen nog maar een jaar de tijd om zich te verbeteren. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel dat dit...

Pagina's