• Pagina

    Goed financieel management binnen een schoolbestuur is pas mogelijk is wanneer de verschillende betrokkenen binnen de organisatie weten wat hun rol is in het kader van goed financieel management en...

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor moet het schoolbestuur zorgen voor goed financieel management. Het schoolbestuur is ervoor verantwoordelijk dat het zijn geld goed besteedt, efficiënt omgaat met de middelen die het heeft en zich verantwoordt over de uitgaven die het heeft gedaan.... Lees verder