• Voor het eerst in de geschiedenis van passend onderwijs organiseerden de samenwerkingsverbanden po en vo een gezamenlijke conferentie. En er stond veel op de agenda: terugdringen van bureaucratie, de relatie met gemeenten, de rol van samenwerkingsverbanden bij preventie. Verslag van de conferentie 'Verbanden verbinden' op 22 maart in Lunteren. 

  • De regering gaat gemeenten verzoeken om alle ouders van leerlingen met een leerplichtontheffing een persoonlijk gesprek aan te bieden. Dit gesprek moet stimuleren dat kinderen die leerbaar zijn (opnieuw) de kans krijgen naar school te gaan. Dat is één van de moties die werden aangenomen naar aanleiding van het debat over passend onderwijs dat op 10 februari jl. in de Kamer plaatsvond.

  • Ondanks de zorgen die leraren en ouders hebben over passend onderwijs, blijft de PO-Raad voorzichtig optimistisch. ,,Passend onderwijs is nog niet af, we zijn pas net begonnen,’’ zegt voorzitter Rinda den Besten.