Nieuws

Uitingen van de PO-Raad in de media

De afgelopen week is de PO-Raad tweemaal in de media verschenen. Een samenvatting van de twee berichten

Gymles door vakleerkrachten

Het eerste artikel waarin de PO-Raad om een reactie is gevraagd, gaat over de terugkeer van gymleraren in het basisonderwijs in Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad meldt op donderdag 12 november dat er in de regio steeds vaker gymlessen worden gegeven door vakdocenten, in tegenstelling tot de afgelopen decennia, waarin met name groepsleerkrachten met een aantekening voor de (gym)klas stonden. Uiteraard juicht de PO-Raad deze ontwikkeling toe. Wel geeft zij in de krant een verklaring voor het feit dat niet alle scholen in staat zijn een vakleerkracht aan te stellen voor het geven van gymlessen: ,,kleine scholen, zeker als ze zelfstandig zijn, geven vaak te weinig uren bewegingsonderwijs om een vakleerkracht aan te stellen.’’ Verder laat de PO-Raad weten dat ,,schoolbesturen te maken hebben met lastige afwegingen, zoals: achterstallig onderhoud aanpakken of een vakkracht gymnastiek aannemen. En dan krijg je al snel de oplossing dat de groepsleerkracht ook gymnastiek geeft.’’

Groep negen

Het tweede bericht gaat over groep negen. Het Algemeen Dagblad besteedde op 6 november aandacht aan het Odulphus Lyceum in Tilburg, dat zo’n groep negen in het leven heeft geroepen voor kinderen die op de basisschool een klas hebben overgeslagen, maar waarvoor de overstap naar de gewone brugklas nog wat groot is. Het aantal speciale groepen voor deze jonge brugklaskinderen is op één hand te tellen, terwijl tegelijkertijd het aantal kinderen dat een klas overslaat hand over hand toeneemt, aldus de krant. Zo doorliepen in het schooljaar 2011-2012 nog ruim 81 duizend kinderen versneld de basisschool. Twee jaar later waren dat er al 113.500. De PO-Raad laat in de krant weten dat deze stijging naar verwachting alleen maar doorzet en dat scholen proberen hun leerlingen steeds beter les te geven op hun eigen niveau.