Toen de PO-Raad anderhalf jaar geleden het programma Samen Slimmer Leren als opvolger van Slimmer Leren met ICT opstartte, konden we niet vermoeden welke digitale sprong er in korte tijd in het onderwijs gemaakt zou worden. Maar onze ambitie staat nog steeds overeind: scholen ondersteunen bij de inzet van technologie en bijdragen aan een onderwijssector waarin technologie ondersteunend is aan de onderwijsvisie. Want juist nu het onderwijs versneld digitaliseert willen we als sector onderwijskwaliteit voorop blijven stellen.

In deze update informeren we je over een aantal lopende projecten vanuit Samen Slimmer Leren. Roept dit vragen, kansen of ideeën op dan horen we dit graag via samenslimmerleren@poraad.nl. 

Monitor hybride onderwijs geeft zicht op inrichting en ervaringen onderwijs op afstand

Het merendeel van de scholen is het gelukt om afgelopen voorjaar in korte tijd om te schakelen naar onderwijs op afstand. De verschillen in aanpak waren echter groot. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Monitor hybride onderwijs van de PO-Raad en Kennisnet. De monitor brengt in kaart hoe scholen invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand, hoe leraren, ouders en leerlingen dit hebben ervaren en wat ze in de toekomst willen behouden. In deze eerste rapportage worden de resultaten tot nu toe gedeeld. In februari verschijnt een vervolgrapportage met verdiepende analyses rondom hybride onderwijs. Lees meer  

Digitale sprong

In de serie ‘De digitale sprong’ duiken we de komende maanden dieper in de data uit de Monitor hybride onderwijs en combineren deze met kwalitatieve data uit de innovatievragen. De eerste in deze reeks gaat in op de ICT-ambities van leraren. Leraren die tijdens de scholensluiting dit voorjaar nog relatief weinig ICT in hebben gezet, hebben de grootste ambitie om dat in de toekomst meer te gaan doen. Hoe zit dat? En wat betekent dit voor de ondersteuning van leraren?
Lees meer 

Vragenlijst: Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van nieuwe leermiddelen?

Uit de Monitor hybride onderwijs blijkt dat 40% van de schoolleiders niet tevreden is over de keuze in online leermiddelen. Hoe zit dat bij jullie? Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van een leermiddel? Laat het weten via het Behoeftenonderzoek leermiddelen. Met de uitkomsten wil de PO-Raad bijdragen aan een verbetering van het keuzeproces. Lees meer      
    

Innovatievragen Onderwijs en ICT in stroomversnelling 

Iets meer dan een jaar geleden gingen de eerste Innovatievragen van start. Inmiddels werken 15 projectleiders aan een innovatietraject op het snijvlak van onderwijs en ICT. De coronacrisis beïnvloedde hun trajecten, vaak ook in positieve zin. "In een aantal weken doorlopen we een digitalisering waar we normaal jaren over hadden gedaan", aldus één van de projectleiders. In een vlogreeks blikken de projectleiders terug op deze heftige periode. De komende maanden worden de eerste eindresultaten van de innovatievragen gedeeld met de sector. Lees meer     

Online teamworkshop digitalisering onderwijs

Om scholen te ondersteunen in het gesprek over de impact van technologie ontwikkelden we de online teamworkshop Bloom. In 2.5 uur dompelen deelnemers zich onder in een fictief toekomstscenario waar een allesomvattend onderwijsplatform klaar staat om het onderwijs te veroveren. Het resultaat van de workshop is een gezamenlijk statement waarmee de visie op ICT kan worden aangescherpt of opgesteld. Lees meer

Waarden centraal, ook in crisistijd

Technologie biedt tal van kansen voor het onderwijs. Maar het is ook complex. Want: als alles kan, moeten we dan ook alles willen? Daarom stimuleren we het gesprek over de rol van ethiek en waarden bij digitalisering. Deze zomer brachten we Basisschool ’t Blokhuus in contact met de Ethiek Adviesraad om hun vragen en zorgen over de impact van adaptieve software voor te leggen. Ook blikten we met bestuurder Margreet Vendel terug op de rol van waarden in crisistijdLees meer

Kennisdeling via www.samenslimmerpo.nl en www.lesopafstand.nl

Het platform waarop we de afgelopen jaren kennis en inspiratie over ICT in het onderwijs hebben gedeeld is recent vernieuwd en is te vinden via www.samenslimmerpo.nl. De scope is breder geworden: de website biedt nu tools, kennis en praktijkverhalen over verschillende terreinen die bijdragen aan het slimmer organiseren van je onderwijs. ICT heeft nog steeds een prominente plek. Maar de opzet sluit nu beter aan bij de beweging waarbij ICT en onderwijskwaliteit steeds meer in samenhang worden benaderd. Ook dragen we bij aan www.lesopafstand.nl, waar scholen betrouwbare informatie vinden over het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand.