Vaardigheden integreren in vakken

De PO-Raad vindt de basisvaardigheden van leerlingen essentieel voor hun ontwikkeling, maar het primair onderwijs is duidelijk meer dan taal en rekenen. Omdat de maatschappij almaar verandert, is het zaak dat het onderwijs op maatschappelijke ontwikkelingen anticipeert, zodat alle kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomst. De PO-Raad vindt dat niet voor alles een nieuw vak moet worden opgezet. Techniek- en cultuuronderwijs, maar ook vaardigheden als creativiteit zijn belangrijk maar kunnen worden geïntegreerd in andere vakken.