Vacature Bestuurder/ schoolleider

De PO-Raad zoekt een bestuurder / schoolleider die vanaf 2025 namens het primair onderwijs wil deelnemen aan het marktsegment Zorg & Welzijn van de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Het marktsegment Zorg & Welzijn is verantwoordelijk voor de opleidingen tot onderwijsassistent, pedagogisch medewerker (niveau 3) en gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4). Binnen het marktsegment wordt informatie uitgewisseld over ontwikkelingen in de sector die relevant zijn voor het opleidingsaanbod. Daarnaast worden de kwalificatiedossiers van de betreffende opleidingen iedere 4 jaar herzien. Het marktsegment Zorg & Welzijn adviseert de sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport. De sectorkamer adviseert vervolgens het bestuur van de SBB.

De specifieke opdracht voor de vertegenwoordiger van het primair onderwijs is meedenken over de herziening van het kwalificatiedossier voor onderwijsassistenten in schooljaar 25-26. Daaraan voorafgaand is de ontwikkeling van een beroepscompetentieprofiel voor onderwijsassistenten.

De voorkeur gaat uit naar een bestuurder of schoolleider die veel bezig is met de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt cq kennis heeft van de positie van onderwijsassistenten en pedagogisch professionals binnen het primair onderwijs (o.a. in kindcentra). Verwacht wordt dat de vertegenwoordiger van het primair onderwijs nauw contact onderhoud met het bureau van de PO-Raad.

Het marktsegment bestaat uit circa 20 leden afkomstig uit het werkveld (werkgevers en werknemers) en de Mbo-opleidingen. Het marktsegment komt 4x per jaar bij elkaar. Daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met de sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport waarin verschillende marktsegmenten zijn vertegenwoordigd.

Zie voor meer informatie over de SBB de introfolder.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 5 juli jouw cv met een korte motivatie naarÔÇ»dagelijksbestuur@poraad.nl.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Anneke Risselada, beleidsadviseur of Eddy Verrips, voorzitter CvB Stichting Catent.