Vacature Programmamanager Data en Informatie

Ben jij een gedreven programmamanager die onze informatieproducten wil doorontwikkelen en daarmee een bijdrage levert aan het onderwijs? Heb jij kennis van IT en weet jij hoe je een team ondersteunt in het behalen van de gestelde doelen? En heb je ervaring als projectleider of programmamanager en wil je doorgroeien in een stevige seniore positie? Wij bieden een baan in een belangrijke sector, het onderwijs, waarin jij echt een verschil kunt maken!  

De context 

In een wereld waarin data steeds belangrijker wordt, werkt de PO-Raad, samen met de VO-raad, aan online-informatieproducten voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs. De twee Raden ontwikkelen en beheren online applicaties voor ruim 10.000 gebruikers en meer dan 1.5 miljoen bezoekers per jaar. Deze applicaties helpen onderwijsorganisaties met de sturing op onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en verantwoording. Een voorbeeld van zo’n applicatie is de website www.scholenopdekaart.nl.

Het werk

Je bent verantwoordelijk voor de informatieproducten en de daarbij horende inrichting van het IT-landschap, je hebt daarin veel autonomie. Je stuurt het team informatieproducten inhoudelijk aan (10-15 fte) en werkt hierin samen met de programmamanager van de VO-raad. Het team bestaat uit zelfstandige professionals met veel kennis van zaken. Het werk is zeer divers en mensen worden multidisciplinair ingezet. Van low-codesoftwareontwikkeling tot de ontwikkeling van de randvoorwaardelijke IT-processen en het inrichten van het datawarehouse. Alle lijntjes komen bij jou samen en daarmee ben je een belangrijke sparringpartner voor de collega’s. Daarnaast ben je budgetverantwoordelijk. We zitten in een grote ontwikkeling en je kunt een stevige stempel op de inrichting drukken. 

Meer over de functie

De PO-Raad is opgedeeld in drie clusters. Het team informatieproducten is onderdeel van het cluster dienstverlening. De clustermanager dienstverlening heeft de personele verantwoordelijkheid voor het team informatieproducten. Als programmamanager ben je samen met de clustermanager de verbinding naar het managementteam, directie en bestuur van de PO-Raad. Als er grote ontwikkelingen, problemen resulterend in escalatie of andere vraagstukken zijn dan worden deze besproken in het overleg met het managementteam en/of met het dagelijks bestuur. Vanuit jouw rol zal je deze bespreking voorbereiden en hierbij aanwezig zijn. 

Sinds een jaar zijn we bezig om alle informatieproducten volledig in eigen beheer te ontwikkelen en onderhouden. Dat betekent dat we, in samenwerking met een IT-partner, een datawarehouse bouwen. Daarnaast bouwen we alle applicaties met low-codesoftware. De ontwikkelaars hiervoor hebben we zelf in dienst. Het doel is om binnen afzienbare tijd alle producten in de basis draaiend te hebben in onze eigen omgeving. De IT-samenwerkingspartners waarmee we nu samenwerken zijn voor een deel via een Europese aanbesteding voor een periode van enkele jaren aan ons verbonden. Op termijn zullen weer inkoopvragen ontstaan en zal jij de inkoop in goede banen leiden.

De leercurve binnen het team is steil en met elk nieuw product werken we slimmer en efficiënter. Met een roadmap houden we de verschillende ontwikkelingen op elkaar afgestemd. In de roadmapoverleggen komen tijd, geld en voortgang bij elkaar: gaan we het werk redden met de beschikbare middelen? Als programmamanager ben je nauw betrokken bij de operatie, maar stijg je er ook bovenuit om te zorgen voor verbinding en afstemming. Bij ontstane knelpunten en vraagstukken neem je met de VO-programmamanager beslissingen.

Daarnaast onderhoud je contacten met externen, zoals DUO en OCW, maar ook in stuurgroepen met samenwerkingspartners als de IT-partijen waar we mee samenwerken. Dat zijn reguliere overleggen waarin we ontwikkelingen delen en specifieke onderwerpen bespreken, zoals de waarborgen dat de PO-Raad de relevante databestanden blijft ontvangen in de toekomst. 

Omdat we werken met databestanden met persoonsgegevens is het belangrijk dat de beveiliging hiervan goed gewaarborgd is. We werken met veel verschillende partijen samen: van dataleveranciers tot schoolbesturen en van technische partners tot de overheid. De uitwisseling van data moet goed geregeld zijn. Enige kennis en kunde over de wetgeving op het gebied van privacy en AVG, databeheer en contractmanagement is voor de programmamanager belangrijk. Als deze kennis er nog niet is, is het noodzakelijk om deze kennis op te bouwen. 

Wij vragen 

Je hebt een heldere visie op het vlak van operationeel/tactische IT-dienstverlening. Met jouw kennis en ervaring weet je de kaders en randvoorwaarden te scheppen waarbinnen het team prettig en doelgericht kan functioneren. Je belichaamt daarmee mens- en resultaatgericht leiderschap, bent positief-kritisch en ziet kansen voor de doorontwikkeling en borging van de informatieproducten en het ondersteunende IT-landschap. 

Daarnaast: 

 • Heb je minstens 3 jaar werkervaring als projectleider of programmamanager, bij voorkeur in een ICT-omgeving;
 • heb je aantoonbaar ervaring in het begeleiden en coachen van medewerkers; 
 • beschik je over een relevante universitaire opleiding; 
 • heb je kennis van dataprocessen zoals verwerking en beheer; 
 • ervaring met de Agile/SCRUM werkwijze; 
 • beschik je over bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit binnen een publieke context; 
 • hecht je waarde aan kwalitatief stakeholdermanagement. 

Pré 

 • Ervaring in IT en/of bedrijfskunde dan wel bedrijfskundige informatica; 
 • je hebt kennis van security en privacy op inhoudelijke vraagstukken; 
 • je hebt kennis van IT-migratietrajecten.

Wij bieden 

 • Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • de PO-Raad biedt een marktconform salaris (schaal 13, CAO Nederlandse Universiteiten, inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 6.702 per maand o.b.v. een fulltime dienstverband);
 • een eindejaarsuitkering van 8,3% en een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • er is een goede pensioenregeling via het ABP;
 • een combinatie van thuis en op kantoor werken is in deze functie goed mogelijk;
 • daarnaast is er altijd ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Dit is de PO-Raad 

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de scholen en de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad is inmiddels een gezaghebbende belangenbehartiger. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Kwaliteit staat voorop. De interne organisatiecultuur is informeel en professioneel. De PO-Raad is een organisatie waar alle deuren open staan en iedereen aanspreekbaar is. 

Meer weten of solliciteren?

Reageren kan tot 10 februari 17.00 uur naar vacature@poraad.nl. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 13 februari, de tweede ronde gesprekken vindt plaats op 21 februari. Nadien vindt er een klikgesprek plaats met de directeur van de PO-Raad. Mocht je vragen hebben over deze vacature dan kan je contact opnemen met Anouk Folstar (06-12969097, a.folstar@poraad.nl).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.