Wil jij een essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe sectorrapportage over het primair en voortgezet onderwijs? De PO-Raad en VO-raad bieden je de kans om jouw kennis en kunde in te zetten voor het mede vormgeven en tot een succes maken van een nieuw product: de sectorrapportage primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad VO-raad is per 1 april op zoek naar: Interim projectleider Sectorrapportage PO & VO (0,6 fte)

Namens de sector ontwikkelen de PO-Raad en VO-raad de Benchmark PO & VO: een gezamenlijk, informatieproduct waarmee schoolbesturen zich met elkaar kunnen vergelijken op het gebied van onderwijskwaliteit, medewerkers en bedrijfsvoering. Na een jaar ontwikkeling is de eerste benchmark gelanceerd op 1 februari 2021, zie www.benchmarkpovo.nl. De komende twee jaar gaan we de benchmark uitbreiden met nieuwe functionaliteiten en inhoud.  

Een belangrijk onderdeel van het overkoepelende programma zijn de sectorrapportages van het primair- en voortgezet onderwijs. Per sector publiceren we een separate rapportage. Elke sectorrapportage vertelt het eigen verhaal van de sector binnen de actuele context. Dit op basis van betrouwbare data, met name uit de Benchmark PO&VO en andere bronnen die de PO-Raad en VO-raad gebruiken: primaironderwijsincijfers.nl, vo-raad.nl/voortgezet-onderwijs-in-cijfers.nl en Vensters.nl. Zo kan het goede gesprek worden gevoerd met betrokken partijen, zoals de politiek.

Wat ga je doen?

In de functie van projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de sectorrapportage en de voorbereiding van themarapportages. Je draagt zorg voor de plan- en adviesvorming. Je draagt zorg voor de afstemming op operationeel en strategisch niveau met alle partners en stakeholders van het (zowel intern als extern). Tevens bewaak je de lijnen in communicatie, doorontwikkeling en financiën. Je communiceert met de doelgroep van de Sectorrapportage en je beantwoordt de vragen van betrokkenen die binnenkomen.

Dit doe je niet alleen, je komt te werken in een breder team met expertise op het gebied van communicatie, projectmanagement, datascience en inhoudelijke expertise op de thema’s in de benchmark. Je sparringspartners binnen de organisatie zijn beleidscollega’s en projectleiders die zich bezig houden met belangenbehartiging, sectorontwikkeling en de andere informatieproducten (zoals Vensters, Scholen op de Kaart en Samenwerkingsverbanden op de Kaart).

Wij vragen

Een verantwoordelijke projectleider die snel en daadkrachtig aan de slag kan met de realisatie van de sectorrapportage en de voorbereiding van toekomstige themarapportages. Je bent sterk in plannen en organiseren, en jouw werkwijze kenmerkt zich door een projectmatige en nauwkeurige aanpak. Je zoekt daarin actief de samenwerking met anderen.

 • Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding en ervaring in een vergelijkbare functies.
 • Je kunt goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt veel ervaring hebt met het maken van rapporten, artikelen en presentaties.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het funderend onderwijs.
 • Je beschikt over goede analytische vaardigheden.
 • Je kunt zelfstandig goed werken in een team.
 • Je bent in staat zelf lijnen en een planning uit te zetten.
 • Je kunt goed werken in een politieke en bestuurlijke omgeving.
 • Je kunt nieuwe informatie eigen maken.
 • Je werkt projectmatig.
 • Je bent een netwerker.

Wij bieden

 • De mogelijkheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de informatieproducten van de PO-Raad en VO-raad en de ontwikkeling van de nieuwe sectorraportage. Je werkt hierin nauw samen met je directe collega’s, inhoudelijke experts en leveranciers.
 • Deze interim-functie aan (ZZP of detachering) voor 3 dagen per week (0,6 fte) voor 4 tot 6 maanden.

 • De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten (inschaling is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring).
 • Een fijne werksfeer.
 • Een combinatie van werken op kantoor en thuis (na versoepeling maatregelen).

Over de PO-Raad en VO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel.

De VO-raad is de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

Solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in deze functie mail dan voor 9 maart je motivatiebrief en cv naar vacature@poraad.nl o.v.v. van ‘Interim projectleider Sectorrapportage’. In de week van 16 maart voeren we de sollicitatiegesprekken. Nadere informatie over deze functie is verkrijgbaar bij Daniël van Geest, programmamanager Benchmark PO & VO, via d.vangeest@poraad.nl of 06-38825807.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.