Stel: Een stafmedewerker van een schoolbestuur belt je op. Hij heeft een lerares in dienst die ziek thuis zit én zwanger is. Hij wil weten wat voor gevolgen dit heeft voor haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Even later mailt een ander lid met de vraag of er landelijke criteria of overwegingen zijn die leiden tot vervanging c.q. vergaande aanpassing/renovatie van schoolgebouwen.

Ben jij iemand die graag tot de bodem uitzoekt hoe het onderwijsrecht/arbeidsrecht in elkaar steekt en wil je onze leden en collega’s wegwijs maken in de wirwar van wetten en regels binnen het onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vanwege het pensioen van een collega is de PO-Raad per 1 september 2020 op zoek naar een senior juridisch adviseur met hart voor het onderwijs.

Als juridisch adviseur volg je de onderwijsrechtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Je bent daardoor altijd in staat om de laatste ontwikkelingen mee te nemen in jouw adviezen. Met jouw juridische kennis kunnen de raden de belangen van hun leden goed behartigen. Niet alleen raadpleeg je regelmatig jouw collega’s van de PO-Raad en VO-raad om kennis te delen, maar voorzie jij ook de beleidsadviseurs van informatie. Dat levert weer mooie input op voor beleidsontwikkeling.

De leden van de PO-Raad en de VO-raad kunnen met vragen over onderwijs- en werkgeverszaken terecht bij de Juridische Helpdesk (JHD).. De Juridische Helpdesk van de PO-Raad en de VO-raad wordt bemenst door een klein team van deskundige juridisch adviseurs.

Takenpakker senior juridisch adviseur Juridische zaken:

Bij juridische zaken adviseren wij via onze Juridische Helpdesk (JHD) schoolbesturen (onze leden). De JHD is voor leden het eerste aanspreekpunt. De vragen die worden gesteld hebben betrekking op wet- en regelgeving op het gebied van o.a. arbeidsrecht en de cao’s voor primair en voortgezet onderwijs, medezeggenschap, governance, sociale zekerheid, huisvesting en bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs;

 • Intern adviseren van collega’s in uiteenlopende onderwijsrechtelijke vraagstukken, zoals medezeggenschapsrecht en de WPO/WVO.
 • Daarnaast adviseer je op allerhande onderwijsrechtelijk/arbeidsrechtelijk/vlak.
 • Je onderscheidt hoofd- en bijzaken en benadert vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken.
 • Hiernaast ben je gezamenlijk met jouw collega-juristen en de afdeling communicatie verantwoordelijk voor het actueel houden van de website, zodat onze leden te allen tijde juist en voldoende worden geïnformeerd.
 • Tevens schrijf je mee aan (juridische) artikelen en veelgestelde vragen en antwoorden op de websites van de raden en doe je voorstellen voor de verbetering van de dienstverlening aan leden. Daarmee lever je een actieve bijdrage aan de informatievoorziening richting de leden.

Wij vragen:

 • Een (afgeronde) universitaire opleiding Nederlands Recht.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving in het onderwijs, meer specifiek onderwijsrecht en arbeidsrecht.
 • Ervaren in het schrijven van kwalitatief goede juridische adviezen.
 • Ervaren in het delen van kennis binnen een team van professionals.
 • Kwaliteiten die jou omschrijven zijn: onderzoekend, gedisciplineerd, nauwkeurig, kwaliteitsbewust, empathisch en collegiaal.
 • Attitude van luisteren en doorvragen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Pré’s zijn: kennis van het sociale zekerheidsrecht, een onderwijsachtergrond en politieke sensitiviteit;

Wij bieden:

 • Een klein en gezellig team van drie collega-juristen en vier juridisch beleidsadviseurs.
 • Een fijne werksfeer, waar kwaliteit leveren en collegialiteit hoog in het vaandel staan.
 • Een fulltime dienstverband van 38 uur per week.
 • Je komt in dienst bij de PO-Raad, maar een deel van je werkzaamheden zul je uitvoeren voor de VO-raad, de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs.
 • Een dienstverband voor een jaar met uitzicht op vast.
 • De PO-Raad volgt de CAO Nederlandse Universiteiten. Inschaling in schaal 11. Je salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.

Over ons

De PO-Raad en VO-raad zijn de verenigingen voor schoolbesturen en hun scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De raden behartigen de belangen van de sectoren bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevorderen de raden de kwaliteit van het onderwijs. De raden voeren overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de twee sectoren.

De interne organisatiecultuur is professioneel en informeel, waar kwaliteit voorop staat.

Meer weten en solliciteren

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjolein Weltevrede (Coördinator Juridische Zaken) via telefoonnummer 06 -12 13 86 74. Solliciteren kan tot en met 3 juli. De sollicitatieprocedure bestaat uit drie gesprekken. De eerste ronde gesprekken staan gepland in week 29 (13 t/m 17 juli 2020). Het tweede gesprek zal plaatsvinden in week 30 (20 t/m 24 juli), waar het oplossen van een casus onderdeel vanuit maakt en het derde gesprek is het arbeidsvoorwaardengesprek met de afdeling HR. Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatie en motivatiebrief naar vacature@poraad.nl.

Trefwoorden