Aan welke bekwaamheidseisen moet het directielid voldoen?

De bekwaamheidseisen zijn hier te vinden.