Aan welke eisen moet een aanvraag voor ouderschapsverlof voldoen?

Een werknemer moet het ouderschapsverlof schriftelijk en minimaal acht weken voor het gewenste tijdstip van ingang aanvragen. In de aanvraag moet staan:     

  • De periode waarvoor de werknemer het verlof aanvraagt.
  • Het aantal verlofuren per week.
  • De spreiding van het aantal uren over de week.

Als werkgever kunt u de werkgever ook vragen om een afschrift uit de Basisregistratie personen (BRP) om het recht op het verlof aan te tonen. Dit is niet verplicht, maar u kunt het wel eisen. En zodra dat mogelijk is, deelt de werknemer ook de naam en geboortedatum mee van het kind of de kinderen waarvoor hij of zij ouderschapsverlof aanvraagt. De werknemer bepaalt de ingangsdatum van het verlof in overleg met de werkgever. Kijk voor meer informatie hierover in artikel 8.17 lid 5 CAO PO.

cao paragraaf
Verlof