Aan welke eisen moet een leerlingendossier voldoen? Wat zijn de rechten van ouders ten aanzien van de inhoud van dat dossier?

Voor actuele informatie over leerlingendossiers en privacy kunt u terecht op de informatieve website van Onderwijsgeschillen.