Aan welke eisen moeten digitale leermiddelen voldoen?

Om alles uit digitale leermiddelen te kunnen halen, moeten deze aan een aantal eisen voldoen.

  1. De leeropbrengsten van de leerling zijn af te lezen op een dashboard, zodat de leraar inzicht heeft in de resultaten en (real time) kan bijsturen en ondersteunen.
  2. Het leermiddel is adaptief. Met andere woorden, de leraar, de leerling of de algoritmes van het leermiddel kunnen het leermateriaal aanpassen aan de leerbehoeften van de leerling.
  3. Het leermiddel is flexibel, dat wil zeggen: het heeft een kortere levenscyclus dan papieren lesmateriaal, waardoor het makkelijker en sneller aan te passen is, zowel door de school als door de leverancier.
  4. Het leermateriaal is modulair opgebouwd, zodat scholen zelf hun lesprogramma kunnen samenstellen en niet vastzitten aan een vastomlijnd totaalpakket.
  5. Het lesmateriaal sluit aan op het leerlingvolgsysteem van de school, zodat de leraar zijn of haar lessen kan afstemmen op de specifieke leerbehoeften van leerlingen, op basis van testresultaten.
  6. Het digitale leermiddelen kunnen gekoppeld worden aan de elektronische leeromgeving. Zo is het leermateriaal inzichtelijk, makkelijk te bereiken en te ordenen en het materiaal te differentiëren.

Zie ook het Programma van Eisen Leermiddelen van de PO-Raad.