Aan welke voorwaarden dient een melding bij het Participatiefonds (PF) voor ontslag op basis van werkgelegenheidsbeleid te voldoen?

De cao voor primair onderwijs omvat nieuwe regels omtrent reorganisaties, deze zijn opgenomen in hoofdstuk 10. De nieuwe term voor het ontslagbeleid en het werkgelegenheidsbeleid is het 'van-werk-naar-werk-beleid'. Tot februari 2020 golden de onderstaande voorwaarden voor ontslagmeldingen van vóór 1 februari 2020:

  • Het schoolbestuur moet Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voeren met de vakcentrales over het Sociaal Plan;
  • Maatregelen uit het Sociaal Plan moeten worden uitgevoerd.

Indien aan deze twee voorwaarden werd voldaan, kon het PF instemmen om de uitkeringskosten van voormalige werknemers voor zijn rekening te nemen.

Het PF heeft nu een nieuw reglement waarin de afspraken vanuit hoofdstuk 10 verwerkt zijn. Het nieuwe reglement vind je hier.

cao paragraaf
Huidige regelingen