Aan welke voorwaarden dient een melding bij het PF voor ontslag op basis van werkgelegenheidsbeleid te voldoen?

Voor ontslagmeldingen dient te worden voldaan aan twee voorwaarden:

  • Het schoolbestuur moet DGO voeren met de vakcentrales over het Sociaal Plan;
  • Maatregelen uit het Sociaal Plan moeten worden uitgevoerd.

Indien aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, kan het PF instemmen om de uitkeringskosten van voormalige werknemers voor zijn rekening te nemen.