Aan welke voorwaarden dient een melding bij het PF voor ontslag op basis van werkgelegenheidsbeleid te voldoen?

Voor ontslagmeldingen dient te worden voldaan aan twee voorwaarden:

  • Het schoolbestuur moet Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) voeren met de vakcentrales over het Sociaal Plan;
  • Maatregelen uit het Sociaal Plan moeten worden uitgevoerd.

Indien aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, kan het PF instemmen om de uitkeringskosten van voormalige werknemers voor zijn rekening te nemen.

cao paragraaf
Huidige regelingen