Als de oudere werknemer het bijzonder budget opneemt, geldt er dan ook een eigen bijdrage?

Dit is afhankelijk voor welk doel het bijzonder budget wordt ingezet. Wordt door de oudere werknemer het bijzonder budget ingezet voor extra verlof dan geldt een eigen bijdrage, voor de andere doeleinden niet.

De eigen bijdrage hangt samen met hun salarisschaal:

  • Schaal 1 t/m 8: 40%
  • Schaal 9 en hoger: 50%
  • Schaal LA en hoger: 50%

Bij het berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van drie factoren:

  • het aantal uur waarop de werknemer recht heeft op het bijzonder budget  (op basis fulltime dienstbetrekking)
  • de werktijdfactor (wtf): het aantal uur dat de werknemer werkt
  • de maximale werktijd per jaar van 1659 uur

Een voorbeeld:

Leraar primair onderwijs van 57 jaar met een werktijdfactor van 0,6957. Heeft recht op 130 uren bij een fulltime dienstbetrekking. Recht op het bijzonder budget geschiedt op basis van huidige dienstbetrekking: 0,6957 (werktijdfactor) maal 130 uur = 90,4 uur (afgerond op 0,5). 90,4 uur gedeeld door 1659 (maximale werktijd per jaar ) = 0,0544. De eigen bijdrage op het salaris is 50% van 0,0544. Stel dat deze leraar € 3.000,- verdient, dan is de korting (0,0544 x € 3.000,-) x 50% = € 81,60.

Let op: De werktijdfactor van de betrokkene blijft gelijk (nl. 0,6957), alleen de inzet voor wat betreft de maximale werktijd per jaar  wordt minder.