Als een bestuur lid is van de PO-Raad, is dan automatisch ook de zogenoemde 'kringenrechtspraak' geregeld?

De PO-Raad heeft geen 'eigen' commissie van beroep of andere geschillencommissies. Aan de verplichting uit artikel 60 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) kan een bestuur (bijzonder onderwijs) voldoen door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij de landelijke Commissie van Beroep. Die wordt door de Stichting Onderwijsgeschillen in stand gehouden.

Ook voor andere geschillen- en klachtencommissies kunt u daar terecht. Hiernaast bestaan er ook denominatieve geschillencommissies.