Als een medewerker bevallingsverlof gespreid opneemt tijdens een vakantie, moet die vakantie dan ook gecompenseerd worden?

Als een medewerker bevallingsverlof geniet, kan zij niet tegelijkertijd vakantie opnemen. Maak daarom goede afspraken met de medewerker. Zo kan bijvoorbeeld het bevallingsverlof op een ander moment worden opgenomen of kan er voor worden gekozen vakantieverlof later te genieten.