Als een medewerker haar verlof gecompenseerd krijgt, moet zij dat dan aansluitend aan het zwangerschaps- of bevallingsverlof opnemen?

Als het vakantieverlof later mag worden genoten, gelden daarvoor de gewone regels uit de cao over vakantieverlof: vakantieverlof wordt genoten in de schoolvakanties, als dat niet lukt worden in overleg andere afspraken gemaakt over de opname van het verlof.