Als een medewerker in rddf of sociaal plan tijdens de rddf- of sociaal plan-periode het schoolbestuur verlaat, ontstaat er dan tijdelijke vacatureruimte waarop iemand aangenomen kan worden? En komt die persoon dan onmiddellijk in het rddf of sociaal plan?

Wanneer een werknemer in deze tijdelijke vacature wordt aangesteld/benoemd, komt hij niet meteen in het rddf of sociaal plan. Het is namelijk niet mogelijk om een tijdelijk dienstverband in het rddf te plaatsen. Betrokkene heeft gewoon een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege afloopt.

Na afloop van dit dienstverband zal dit gemeld moeten worden bij het Participatiefonds via een instroomtoets. U dient afspraken te maken in het DGO of de tijdelijke vacatureruimte tijdelijk opgevuld kan worden.