Als een school vol is, mag deze nieuwe leerlingen weigeren. Maar wanneer is een school vol? Is daar een norm voor vastgelegd?

Voor deze weigeringsgrond is geen norm vastgelegd. Uit het geschreven toelatingsbeleid van het schoolbestuur moet blijken wanneer de school vol is.

Waar trekt het bevoegd gezag de grens en waarom? Welke criteria gelden voor toelating en weigering? Ook de rechter hecht grote waarde aan een toelatingsbeleid. Dit beleid moet inzichtelijk voor de ouders in de schoolgids staan en in elk geval op het moment van inschrijving aan de ouders bekend zijn gemaakt. De Raad van State heeft voor de opnamecapaciteit onder meer het volgende toelatingsbeleid aanvaard:

  • Toelating tot de groep geschiedt tot een bepaald onderwijskundig verantwoord maximum aantal leerlingen.
  • Indien het aantal aangemelde leerlingen voor de school groter is dan de opnamecapaciteit, worden eerst die leerlingen toegelaten voor wie de afstand huis-school bij niet-toelating het grootst zou zijn.
  • Naast de afstand kan ook de verkeerssituatie tussen huis en school een reden zijn om van het beleid af te wijken.

Sinds de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Volgens de wet hoeft dit niet als de school vol is.

Trefwoorden