Als een werknemer binnen één jaar na het ouderschapsverlof ontslag neemt, moet hij dan zijn salaris terugbetalen?

Als de werknemen binnen één jaar na het ouderschapsverlof ontslag neemt, geldt de terugbetalingsregeling uit artikel 8.19 lid 3 CAO PO. Deze geldt alleen voor het betaald ouderschapsverlof en geldt niet als de werknemer ontslag neemt om bij een andere onderwijsinstelling – bekostigd door de rijksoverheid - in dienst te treden (artikel 8.21 lid 6 CAO PO).

cao paragraaf
Verlof