Als een werknemer binnen één jaar na het verlof ontslag neemt, moet hij dan zijn salaris terugbetalen?

Als de werknemen binnen één jaar na het verlof ontslag neemt geldt de terugbetalingsregeling uit artikel 8.21 lid 5 van de CAO PO. Deze geldt echter niet als de werknemer ontslag neemt om bij een andere onderwijsinstelling – bekostigd door de rijksoverheid - in dienst te treden (artikel 8.21 lid 6 CAO PO).