Als een werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd krijgt aangeboden, kan de werkgever dan zelf de benoemings- of aanstellingsgrond kiezen?

De werkgever is gebonden aan een van de benoemings-of aanstellingsgronden van artikel 3.1 en 3.2 (voor zij-instromers) van de cao voor primair onderwijs. In de desbetreffende artikelen is opgenomen voor welke duur het contract kan worden aangegaan.