Als een werknemer thuis is met een lichte verkoudheid of vanwege het feit dat men in Brabant woonachtig is, kan hij dan ziekgemeld worden?

Als het gaat om een ziekmelding is het eenvoudig. De werknemer wordt als ‘ziek’ opgenomen in de ziekteverzuimadministratie. De vervanging van de zieke werknemer kan dan gedeclareerd worden bij het VF. Als de situatie er om vraagt dat de werknemer thuis is zonder ziekmelding in verband met het coronavirus is het advies van de PO-Raad dat de werkgever verlof verleent op grond van artikel 8.7 CAO PO (overig kort buitengewoon verlof). Als de duur van het verlof de maximale periode van twee maal de arbeidsduur overschrijdt en het eerder verleende verlof heeft verband met het coronavirus dient de werkgever coulance te betrachten indien de werknemer zwaarwegende redenen heeft opnieuw een beroep te doen artikel 8.7 CAO PO. We zijn met het VF over dit onderwerp verder in gesprek.

Trefwoorden