Als het lang buitengewoon verlof is afgelopen, hoe dient de werkgever om te gaan met de functie van de werknemer: Krijgt de werknemer zijn ‘oude’ functie weer terug?

Dit is opgenomen in artikel 8.14 CAO PO. Het terugplaatsen is afhankelijk of er een vacature beschikbaar is en of dat de werknemer in een passende functie herplaatst kan worden. Is dit niet mogelijk, dan kan dit een grond voor opzegging of ontslag opleveren of vermindering van de taakomvang boven de normbetrekking.

cao paragraaf
Verlof