Als schoolbestuur hebben wij een heel opleidingsprogramma voor schoolleiders, hoe verhoudt dit zich tot deze nieuwe afspraak?

Voor dit professionaliseringsbudget stelt het ministerie van OCW extra middelen beschikbaar. In overleg kan vastgesteld worden hoe nieuwe en bestaande professionaliseringsactiviteiten zich tot elkaar verhouden in tijd en kosten en vereiste inspanning van het directielid.