Bij de onderhandelingen (tijdens DGO) zullen de vakbonden ook kijken naar de reserves van het schoolbestuur en dit willen inzetten voor de oplossingen. Mag dit?

De reserves mogen worden ingezet voor het oplossen van de problemen, zowel bij ontslagbeleid (outplacement/scholing) als bij werkgelegenheidsbeleid (voor het uitvoeren van het sociaal plan). De algemene reserves van een schoolbestuur zijn bedoeld als financiële buffer om risico’s op te vangen. De reserves kunnen ook gelabeld zijn voor voorzieningen/uitgaven in de toekomst zoals huisvesting en aanschaf van onderhoud binnenkant gebouwen en aanschaf van meubilair en onderwijsleerpakket.

Trefwoorden