Blijft met het werkverdelingsplan het compensatieverlof bestaan?

Compensatieverlof is geregeld in artikel 8.20 CAO PO in de vorm van Spaarverlof en is verder uitgewerkt in Bijlage IX CAO PO. Dit wordt opgebouwd op het moment dat er meer uren geroosterd worden dan 1659 uur. Bij een 40-urige werkweek is sprake van compensatieverlof op het moment dat het rooster meer uren beslaat dan 40 uur per week. Iets anders is de maximale lessentaak, die blijft in het basismodel bestaan. Dat betekent dat iemand niet meer dan 930 uur per jaar wordt ingeroosterd om les te geven. Op basis daarvan kan een leraar tijdelijk worden uitgeroosterd van de lessentaak. De persoon die geen lesgeeft terwijl zijn groep wel les krijgt, werkt wel aan zijn overige taken, anders werkt iemand geen 40 uur per week (1659 uur per jaar). Er is dan geen recht op compensatieverlof.