Cito heeft de normering van enkele toetsen aangepast. Van welke toetsen heeft Cito de normering aangepast? En is de normering van de Cito-Eindtoets ook aangepast?

Nee, het gaat niet over de Cito-Eindtoets. Het gaat over een aantal toetsen uit het leerlingvolgsysteem (lvs-toetsen). In september 2013 heeft Cito de normen voor groep 3 t/m 8 van lvs-toetsen begrijpend lezen, rekenen–wiskunde en spelling niet-werkwoorden aangepast. In september 2014 paste Cito de normen van de toetsen spelling werkwoorden groep 7 en 8 en woordenschat groep 3 t/m 8 aan.  

Trefwoorden