Een bestuur heeft een nieuwe directeur benoemd. In hoeverre moet het bestuur de (G)MR informeren over arbeidsvoorwaarden als de begindatum en een eventuele proeftijd?

Het bestuur hoeft de (G)MR niet te informeren over arbeidsvoorwaarden. Het bepalen van arbeidsvoorwaarden is een zaak tussen de werkgever en (aspirant-)werknemer, en hoeft dus niet gedeeld te worden met de (G)MR.

De (G)MR heeft volgens de Wet medezeggenschap voor scholen (Wms) wel de bevoegdheid om het bestuur voorafgaand te adviseren over een benoeming of ontslag van de schoolleiding. In dat geval moet het bestuur een profiel van de kandidaat aan de (G)MR verstrekken, inclusief cv en een motivering waarom de beoogde schoolleider aan het gewenste profiel voldoet.