Een medewerker heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten en daardoor heeft zij op het moment dat ze uit dienst treedt nog vakantiedagen staan. Hoe ga ik daarmee om?

Het vakantieverlof dat nog niet is genoten dient nog te worden uitbetaald bij einde dienstverband. We adviseren schoolbesturen om een verlofkaart bij te houden, hierdoor is snel inzichtelijk wat het verlofsaldo is van de medewerker.