Een OOP’er is tijdens de vakantie ziek geworden, wordt het vakantieverlof nu opgeschort?

In artikel 8.2 lid 7 CAO PO 2013 is opgenomen dat in deze situatie, het samenvallen van vakantie-en ziekteverlof, de niet genoten vakantiedagen komen te vervallen. Voor de OOP’er geldt dit ook. 

 

cao paragraaf
Vakantie en ziekte