Een ouder vraagt om inzage in de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van onze personeelsleden, vrijwilligers en ingehuurde krachten. Zijn wij verplicht om deze ouder die inzage te geven?

Nee, u bent daar uiteraard niet toe verplicht. Sterker nog; u mag ouders geen inzage geven in de VOG van een personeelslid. Wel is het goed om ouders te laten weten dat de personen die u te werk stelt allen een VOG hebben en dat dit wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en accountants.

Meer weten? Bekijk voor meer feiten en tips de website van Stichting School en Veiligheid.