Een werknemer heeft compensatieverlof ingepland na haar zwangerschapsverlof om op vakantie te gaan, maar de vakantie kan niet doorgaan. Heeft deze werknemer recht om haar compensatieverlof (vakantieverlof) in te trekken en op een ander moment op te nemen?

Nee, de werknemer heeft vakantieverlof aangevraagd en is in staat om vakantie te genieten. In onderling overleg kan wel bepaald worden dat zij, als de vakantie op een later moment plaatsvindt, op dat moment onbetaald verlof kan opnemen zodat ze wel op vakantie kan. 

Trefwoorden