Een werknemer is 1,5 jaar ziek en heeft van UWV een IVA uitkering toegekend gekregen. Kan de werkgever de werknemer nu ontslaan?

Er kan geen ontslag plaatsvinden voordat er 104 weken voorbij zijn vanaf het moment dat de werknemer ziek is geworden. Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met de geldende opzegtermijnen uit de cao. UWV kan eerder ontslag namelijk opvatten als een benadelingshandeling en daarmee consequenties verbinden aan de betaling van de uitkering van de werknemer. 

Als de werknemer 104 weken ziek is geweest, dan kan daadwerkelijk worden overgegaan tot ontslag. De ontslaggrond is opgenomen in artikel 3.11 lid 1 onder b/3.12 (bijzonder onderwijs) en artikel 4.8 lid 1 onder f/4.9 (openbaar onderwijs) cao po. In deze artikelen wordt verwezen naar de bepalingen uit de ZAPO. Deze bepalingen moeten door de werkgever in acht worden genomen.

Als de werknemer er mee instemt, dan zou de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst ontbonden kunnen worden. Een juridisch adviseur van de werknemer zal echter niet snel het advies geven om tijdens een ziekteperiode akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst.

cao paragraaf
Huidige regelingen