Een werknemer met een AOW-gerechtigde leeftijd wordt ziek, tot wanneer geldt dan de loondoorbetalingsverplichting?

Artikel 4 lid 2 van de ZAPO meldt dat de loondoorbetaling van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt 13 weken na de eerste ziektedag eindigt. De werknemer heeft deze 13 weken recht op 100% van het salaris. De CAO PO sluit hier aan bij de wettelijke regeling. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van Rijksoverheid