Een werknemer ondergaat IVF-behandelingen. Welke verlofmogelijkheden kunnen wij hiervoor bieden?

Op grond van artikel 4.1 lid 1 b jo. 2c van de Wet arbeid en zorg heeft de werknemer recht op (betaald) verlof voor een IVF-behandeling. Het aantal dagen is niet gegeven. Ons advies is aan te sluiten bij artikel 8.7 lid 1 van de cao po.