Een werknemer wordt na 1 jaar ziekte voor 30% gekort in salaris. Is deze korting ook van invloed op de uitbetaling van de bindingstoelage?

De salariskorting van 30% heeft geen invloed op de hoogte van de bindingstoelage. Voor het tweede ziektejaar geldt dat een korting in verband met ziekte na 12 maanden niet als een bruto korting wordt beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de bindingstoelage. (Zie bijlage A9 aantekening 4 van de CAO PO).