Een zwangere werknemer zit ziek thuis. Heeft dit gevolgen voor haar zwangerschaps-en bevallingsverlof?

Dat kan. Duurt het nog zes of minder weken tot haar bevalling, maar is haar zwangerschapsverlof nog niet ingegaan, dan heeft ziek zijn gevolgen. De dagen waarop ze ziekteverlof opneemt, worden dan gezien als zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de eerste dag nadat de vrouw haar kind heeft gekregen en duurt dan tien weken plus het aantal dagen dat de vrouw minder dan zes weken zwangerschapsverlof heeft gehad. Meer informatie vindt u in artikel 3.1, lid 3 en 4 van de Wet arbeid en zorg.