Geldt het sociaal plan ook voor tijdelijk personeel?

Ja, alle werknemers, ongeacht de aard van hun dienstverband behoren tot de doelgroep van het sociaal plan. Maar de werkgelegenheidsgarantie geldt alleen voor het vaste personeel.

cao paragraaf
Huidige regelingen