Heeft de OOP- er nog recht op de leeftijdsuren?

Dit klopt want met de nieuwe regeling zijn de leeftijdsuren niet komen te vervallen