Heeft de oudere werknemer naast de 130 uur aan bijzonder budget, ook recht op het budget van 40 uur?

Dit is juist. De oudere werknemer heeft dan in totaal 170 uur aan budget.