Heeft de werkgever vooraf instemming van de PMR nodig over de verdeling van het budget voor Individuele professionele ontwikkeling uit artikel 9.3?

De werkgever formuleert in overleg met de PGMR een meerjarenprofessionaliseringsbeleid, dat de ontwikkelingsdoelen van de organisatie, de kaders voor de individuele en de opgedragen professionalisering en het beschikbare budget bevat. De verantwoording aan de PMR vindt jaarlijks achteraf plaats. Indien niet het volledige budget van EUR 500,- per FTE is opgegaan aan scholing, dan moet de werkgever een plan presenteren over de besteding van de middelen. Het budget mag dan ook aan andere dingen dan scholing worden besteed.